เอกอัครราชทูตมนัสวีฯ เยี่ยมชมการทำงานของบริษัทในเครือ ปตท. ที่เมืองฮุสตัน


เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2565 เอกอัครราชทูตมนัสวี ศรีโสดาพล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ได้พบหารือกับนายคงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (PTTGC) และเยี่ยมชมสำนักงานของบริษัทฯ ในโอกาสที่บริษัทฯ ร่วมกับสำนักงาน PTT International Trading USA Inc. (PTTT USA) จัดตั้งสำนักงานแห่งใหม่ที่เมืองฮุสตัน รัฐเทกซัส ในโอกาสดังกล่าว ทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับแผนการลงทุนของ PTTGC ในสหรัฐฯ โดยเอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวย้ำถึงความพร้อมในการสนับสนุนการลงทุนของ PTTGC นอกจากนี้ ในค่ำวันเดียวกัน เอกอัครราชทูตฯ ได้เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองเพื่อเปิดตัวการลงทุนของบริษัทในกลุ่ม ปตท. ในสหรัฐฯ อีกด้วย