กิจกรรมกงสุลสัญจร ณ เมืองฮุสตัน รัฐเท็กซัส และเมืองนิวออร์ลีนส์ รัฐลุยเซียนา

กิจกรรมกงสุลสัญจร ณ เมืองฮุสตัน รัฐเท็กซัส และเมืองนิวออร์ลีนส์ รัฐลุยเซียนา

เมื่อวันที่ 26-28 สิงหาคม 2565 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ได้จัดทีมกงสุล นำโดยกงสุลศาสตร์ ชัยวรพร เดินทางไปจัดกิจกรรมกงสุลสัญจร ณ วัดพุทธาวาส เมืองฮุสตัน รัฐเท็กซัส เพื่ออำนวยความสะดวกให้บริการทำหนังสือเดินทางและบัตรประจำตัวประชาชน รวมไปถึงให้ข้อมูลและคำปรึกษางานกงสุลอื่นๆ เช่น การขอสูติบัตรและมรณบัตรไทย การจดทะเบียนสมรส /ทะเบียนหย่า การรับรองเอกสาร การทำหนังสือมอบอำนาจ งานนิติกรณ์ ฯลฯ แก่คนไทยที่อาศัยอยู่ในเขตเมืองฮุสตันและเขตใกล้เคียง เช่น เมืองดัลลัส เมืองซานแอนโทนีโอ เมืองออสติน เมืองอมาริลโล เมืองฟอร์ทวอร์ท รวมไปถึงจากรัฐใกล้เคียงอื่นๆ เช่น รัฐฟลอริดา รัฐลุยเซียนา และรัฐเทนเนสซี เป็นต้น โดยมีการเปิดให้บริการรอบพิเศษแก่ผู้ที่มีอายุ 70 ปีขึ้นไปโดยไม่ต้องลงทะเบียนนัดหมายล่วงหน้าในวันที่ 26 สิงหาคม 2565 เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้สูงอายุที่อาจไม่สะดวกในการทำนัดหมายออนไลน์ล่วงหน้าเพื่อขอเข้ารับบริการกิจกรรมกงสุลสัญจรตลอดทั้งสามวันได้รับความสนใจจากพี่น้องชาวไทยทั้งผู้ที่มีนัดหมายล่วงหน้าและผู้ที่ขอเข้ารับบริการแบบ walk-in เป็นจำนวนมาก โดยมีผู้เข้ารับบริการมากกว่า 850 ราย แบ่งเป็นผู้เข้ารับบริการทำหนังสือเดินทาง 632 ราย บัตรประจำตัวประชาชน 205 ราย และการให้ข้อมูลและคำปรึกษางานกงสุลอื่นๆ เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องอีก 13 ราย ซึ่งถือว่ามีผู้เข้ารับบริการมากที่สุดเป็นประวัติการณ์นับตั้งแต่ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้เคยจัดกิจกรรมกงสุลสัญจรมา

กงสุลศาสตร์ ชัยวรพร และเจ้าหน้าที่ทีมกงสุล ร่วมถ่ายรูปกับอาสาสมัครชุมชนไทยเมืองฮุสตัน

หลังจากกิจกรรมกงสุลสัญจร ณ วัดพุทธาวาส เมืองฮุสตัน รัฐเท็กซัส เสร็จสิ้นลง ทีมกงสุลได้เดินทางโดยรถยนต์กว่า 7 ชั่วโมงต่อไปยังวัดวิมุตตยาราม เมืองนิวออร์ลีนส์ รัฐลุยเซียนา เพื่อจัดกิจกรรมกงสุลสัญจรในวันที่ 30 สิงหาคม 2565 ให้แก่พี่น้องชาวไทยในรัฐลุยเซียนาและรัฐใกล้เคียงอื่นๆ ซึ่งถือเป็นการเดินทางไปให้บริการที่เมืองนิวออร์ลีนส์อีกครั้งของสถานเอกอัครราชทูตฯ ในรอบ 4 ปี โดยมีผู้ขอเข้ารับบริการกว่า 170 ราย แบ่งเป็นหนังสือเดินทาง 103 ราย บัตรประจำตัวประชาชน 42 ราย และการให้คำปรึกษาในด้านงานกงสุลอื่นๆ อีก 25 ราย

การจัดกิจกรรมกงสุลสัญจรทั้งสองครั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการเดินทางไปให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่พี่น้องคนไทย ทั้งในพื้นที่ที่มีพี่น้องคนไทยอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากและในพื้นที่ที่ไม่ได้มีโอกาสเดินทางไปเป็นเวลานาน รวมถึงปรับปรุงและพัฒนาแนวทางการดำเนินการเพื่อให้การบริการเป็นระบบ มีประสิทธิภาพสูงสุด ยุติธรรม และเข้าถึงคนทุกกลุ่มอย่างทั่วถึงและครอบคลุมเขตอาณาในความดูแลให้มากที่สุดเท่าที่จะสามารถกระทำได้ ตลอดจนกระชับความสัมพันธ์และเสริมสร้างเครือข่ายระหว่างสถานเอกอัครราชทูตฯ กับวัดและชุมชนไทยในพื้นที่อีกด้วย

ทีมกงสุลของสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากพระครูกมล ธรรมวุฒิ เจ้าอาวาสวัดพุทธาวาส และพระมหาชินพัฒน์ เจ้าอาวาสวัดวิมุตตยาราม สำหรับการอนุญาตและการอำนวยความสะดวกด้านสถานที่ รวมไปถึงอาสาสมัครชุมชนไทยทุกท่าน ที่ให้ความช่วยเหลือในด้านการจัดเตรียมสถานที่และการอำนวยความสะดวกแก่คณะเจ้าหน้าที่และผู้มารับบริการอย่างเต็มความสามารถ ส่งผลให้การให้บริการกงสุลสัญจรสำเร็จลุล่วงด้วยดีและเต็มไปด้วยรอยยิ้ม เสียงหัวเราะ และความสุข โดยผู้เข้ารับบริการจำนวนมากกล่าวว่า รู้สึกประทับใจและแสดงความชื่นชมการให้บริการของคณะเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ เป็นอย่างยิ่ง

คุณป้าโสภาใช้เวลาหลายปีกว่าจะทำเรื่องย้ายชื่อออกจากทะเบียนบ้านกลาง วันนี้คุณป้าโสภามีบัตรประชาชนใบใหม่เรียบร้อยแล้ว

สำหรับการให้บริการกงสุลสัญจรในครั้งต่อไป สามารถติดตามได้ทางเว็บไซต์ www.thaiembdc.org/mobileconsularservices หรือทาง Facebook https://www.facebook.com/thaiconsulardc