ผู้แทนชุมชนไทยเลี้ยงอำลาเอกอัครราชทูตมนัสวีฯ เนื่องในโอกาสครบวาระประจำการ

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2565 นายมนัสวี ศรีโสดาพล เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน และนางสาวกษิรัตน์ สุรวิชัย อัครราชทูต (ฝ่ายการศึกษา) พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่จากสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ร่วมรับประทานอาหารเย็นกับผู้แทนจากสมาคมชาวเหนือกรุงวอชิงตัน ดีซี ซึ่งจัดเพื่อเป็นเกียรติในโอกาสครบวาระประจำการ โดยเอกอัครราชทูตมนัสวีฯ ได้ใช้โอกาสนี้กล่าวขอบคุณสมาคมฯ สำหรับความอบอุ่นและไมตรีจิตที่มอบให้กับตนเอง รวมไปถึงความร่วมมือและการสนับสนุนแก่สถานเอกอัครราชทูตฯ เป็นอย่างดีเสมอมา และหวังว่าจะได้รับความเอื้อเฟื้อเช่นนี้ต่อไป