เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และคณะได้เดินทางมาศึกษาดูงาน ณ กรุงวอชิงตัน

ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๕ กันยายน ๒๕๖๕ นางพรพิศ เพชรเจริญ เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และคณะได้เดินทางมาศึกษาดูงาน ณ กรุงวอชิงตัน ตามคำเชิญของสถาบันประชาธิปไตยแห่งชาติ (National Democratic Institute -NDI)  โดยได้รับฟังการบรรยายและแลกเปลี่ยนความเห็นกับหน่วยงานต่าง ๆ เช่น รัฐสภาสหรัฐฯ กระทรวงการต่างประเทศ สหรัฐฯ และสถาบัน NDI

การดูงานดังกล่าวเป็นการส่งเสริมขีดความสามารถให้กับรัฐสภาของไทยในด้านต่าง ๆ อาทิ การร่างกฎหมายให้กับกรรมาธิการและสมาชิกรัฐสภาบนพื้นฐานของความเป็นกลางและโปร่งใส การจัดทำบทวิเคราะห์เรื่องงบประมาณ เพื่อสนับสนุนกระบวนการงบประมาณของรัฐสภา และการพัฒนาความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ของสหรัฐฯ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของหน่วยงานด้านนิติบัญญัติของไทย ตลอดจนการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสหรัฐฯ โดยในโอกาสนี้ คณะผู้เดินทางได้มีโอกาสพบกับ ส.ว. Tammy Duckworth เพื่อหารือเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนการเยือนระหว่างคณะสมาชิกรัฐสภาสหรัฐฯ และไทยต่อไปในอนาคต