เอกอัครราชทูตมนัสวีฯ กราบนมัสการลาเจ้าอาวาสวัดญาณรังษีและวัดธรรมประทีป ในโอกาสครบวาระประจำการ

เอกอัครราชทูตมนัสวีฯ กราบนมัสการลาเจ้าอาวาสวัดญาณรังษีและวัดธรรมประทีป ในโอกาสครบวาระประจำการ

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2565 นายมนัสวี ศรีโสดาพล เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ได้กราบนมัสการลาพระครูสิริธรรมวิเทศ เจ้าอาวาสวัดญาณรังษี และพระครูโสภณธรรมวิเทศ เจ้าอาวาสวัดธรรมประทีป เนื่องในโอกาสครบวาระประจำการ และได้ร่วมกับชุมชนไทยฟังพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ ตลอดจนถวายเพลแด่พระสงฆ์

ทั้งนี้ เอกอัครราชทูตฯ ยังได้ส่งมอบถวาย Thai Corner ซึ่งมูลนิธิไทยร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดถวายให้แก่วัดญาณรังษี เพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนา และเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ที่มีความสนใจในข้อมูลเกี่ยวกับประเทศไทย ภาษาและศิลปวัฒนธรรมไทย อีกด้วย