อุปทูตเยือนรัฐไอโอวา ส่งเสริมความสัมพันธ์ไทย-สหรัฐฯ ด้านการเกษตร

เมื่อวันที่ 28-30 กันยายน 2565 นางสาวจุลีพจน์ อิศรางกูร ณ อยุธยา อุปทูต พร้อมด้วยนายฐิติวัฒน์ ศุขสวัสดิ ณ อยุธยา ที่ปรึกษา และนางสาวกษมา ผาสุขธรรม เจ้าหน้าที่ฝ่ายเศรษฐกิจ เดินทางเยือนรัฐไอโอวา และได้พบหารือกับภาครัฐและเอกชนด้านการเกษตร เพื่อแสวงหาความร่วมมือด้านการค้นคว้าวิจัย การค้าและการลงทุน โดยเฉพาะด้านนวัตกรรมการเกษตรและการเกษตรอัจฉริยะ

ในโอกาสนี้ อุปทูตและคณะได้พบหารือผู้แทนระดับสูงจากหน่วยงานภาครัฐของรัฐไอโอวา ได้แก่ กรมวิชาการเกษตรและการดูแลผืนดิน (Iowa Department of Agriculture and Land Stewardship) และหน่วยงานส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ (Iowa Economic Development Authority – IEDA) เพื่อสร้างเสริมความร่วมมือด้านการเกษตรระหว่างทั้งสองประเทศ เช่น โครงการความร่วมมือด้านเทคนิค การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการเกษตรและการเยือนของผู้เชี่ยวชาญระหว่างกัน โดยเฉพาะในโอกาสครบรอบ 190 ปี ความสัมพันธ์ไทย-สหรัฐฯ ในปีหน้า นอกจากนี้ ยังได้เยี่ยมชมบริษัทชั้นนำด้านเทคโนโลยีการเกษตร ได้แก่ บริษัท Lely North America, Inc. ผู้พัฒนาเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติสำหรับฟาร์มนมวัว และบริษัท Corteva Agriscience ผู้พัฒนาเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์ และผลิตภัณฑ์ปกป้องพืชพันธุ์

ไอโอวาเป็นรัฐผู้นำด้านเกษตรกรรมในสหรัฐฯ โดยเป็นรัฐผู้ผลิตและส่งออกข้าวโพดและเนื้อสุกรมากที่สุดในสหรัฐฯ และมีผลผลิตสินค้าเกษตรมากที่สุดเป็นอันดับที่ 2 ในสหรัฐฯ รองจากรัฐแคลิฟอร์เนีย