พิธีวางพวงมาลาน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณรัชกาลที่ ๙ ประจำปี ๒๕๖๕

เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ได้จัดพิธีวางพวงมาลาน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๕โดยมีนางสาวจุลีพจน์ อิศรางกูร ณ อยุธยา อุปทูต เป็นประธานในพิธี และมีหัวหน้าสำนักงานและข้าราชการสำนักงานทีมประเทศไทยพร้อมคู่สมรส และเจ้าหน้าที่สำนักงานทีมประเทศไทย รวมกว่า ๘๐ คนร่วมพิธี ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ

ลำดับพิธีการเริ่มจากประธานในพิธีนำผู้ร่วมพิธีถวายความเคารพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ตามด้วยประธานในพิธีวางพวงมาลา ประธานในพิธีกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และทุกคนที่ร่วมพิธียืนสงบนิ่งน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นเวลา ๘๙ วินาที