สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “Weaving the Way: A Journey of Thai Silk” เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๕.๐๐ น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จเปิดนิทรรศการ “Weaving the Way: A Journey of Thai Silk” เปิดตำนานเส้นทางงานอนุรักษ์ผ้าไทยร่วมสืบสานสุดยอดมรดกทางภูมิปัญญาไทยให้ก้าวไกลไปทั่วโลก เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ เจริญนคร ฮอลล์ ไอคอนสยาม โดยมีนายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ผู้บริหารและข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศ คณะทูตต่างประเทศ และคู่สมรส รวมทั้งสื่อมวลชน เฝ้ารับเสด็จ

นิทรรศการนี้จัดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ได้ทรงทุ่มเทพระวรกายในการอนุรักษ์ ส่งเสริม และเผยแพร่ความงดงามของผ้าไทย ให้เป็นที่ประจักษ์แก่สายตานานาประเทศกว่า ๗ ทศวรรษ และพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ในการสืบสาน รักษา และต่อยอดพระราชปณิธานดังกล่าว

นิทรรศการจัดแสดงระหว่างวันที่ ๙ – ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๕ ณ เจริญนครฮอลล์ ชั้น M ไอคอนสยาม