๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ วันปิยมหาราช น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕

๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๕
วันปิยมหาราช

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕

ข้าพระพุทธเจ้า  นางสาวจุลีพจน์ อิศรางกูร ณ อยุธยา อุปทูต
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน