ประกาศแจ้งปิดทำการในวันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2565

Royal Thai Embassy, Washington D.C. will be closed on Friday 11 November B.E. 2565 (2022) Veterans Day 

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน จะปิดทำการในวันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2565 เนื่องในวันทหารผ่านศึก

กรณีฉุกเฉินกรุณาติดต่อที่เบอร์ 202-718-9273 หรือ 202-718-9203