มหาวิทยาลัยรามคําแหงรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาค 2/2565 ระดับปริญญาตรี สาขาวิทยบริการฯ ต่างประเทศ


มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้ขยายโอกาสทางการศึกษา แก่ชาวไทยในต่างประเทศ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี สาขาวิทยบริการฯ ต่างประเทศ ภาค 2/2565 รับสมัครระหว่าง วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565  – 21 กุมภาพันธ์ 2566

หลักสูตรที่เปิดสอน 

  1. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
  2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการ)
  3. หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (กลุ่มวิชาเอกบริหารรัฐกิจ)
  4. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตร 4 ปี)

 

ผู้ที่สนใจสามารถเลือกสถานที่สอบ ในประเทศสหรัฐอเมริกาได้ 4 ศูนย์สอบ ดังนี้

– สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงวอชิงตัน

– สถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก

– สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแองเจลิส

– สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก

สำหรับศูนย์สอบอื่น ๆ ในประเทศต่าง ๆ อีกจำนวน 32 ประเทศ ซึ่งรวมศูนย์สอบที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพฯ ประเทศไทย ทั้งนี้สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.oasc.ru.ac.th

หมายเหตุ: กรณีมีการเปลี่ยนแปลงศูนย์สอบให้ดูตามประกาศของมหาวิทยาลัย ทางเว็บไซต์  www.oasc.ru.ac.th

http://www.oasc.ru.ac.th/index.php?option=com_content&view=article&id=319&Itemid=186

ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

สำนักงานสาขาวิทยบริการฯ ต่างประเทศ

โทร. 0-2310 8664, 0-2310 8000 ต่อ 4054, 0-2310 8196-7

E-mail : oasc@ru.ac.th

Facebook : www.facebook.com/ru.oasc

 

ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ ที่นี่