ประกาศแจ้งปิดทำการในวันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2565

Royal Thai Embassy, Washington D.C. will be closed on Thursday 24 November B.E. 2565 (2022) Thanksgiving Day 

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน จะปิดทำการในวันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เนื่องในวันขอบคุณพระเจ้า

กรณีฉุกเฉินกรุณาติดต่อที่เบอร์ 202-718-9273 หรือ 202-718-9203