นายธานี แสงรัตน์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ได้เข้าพบนายชนินท์ ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) เพื่อรับฟังเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท


เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ นายธานี แสงรัตน์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ได้เข้าพบนายชนินท์ ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) (BANPU) เพื่อรับฟังเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท

BANPU เป็นบริษัทไทยรายแรกที่เข้าไปลงทุนในแหล่งก๊าซธรรมชาติในสหรัฐฯ ตั้งแต่ปี ๒๕๕๘ โดยดำเนินธุรกิจในแหล่งก๊าซธรรมชาติ ๒ แหล่ง ได้แก่ แหล่งก๊าซมาร์เซลลัส ในรัฐเพนซิลเวเนีย ซึ่งเป็นแหล่งก๊าซธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ คิดเป็นมูลค่า ๑๕,๐๐๐ ล้านบาท และล่าสุดเมื่อเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ BKV Corporation (BKV) บริษัทย่อยของ BANPU ได้ขยายการเข้าซื้อก๊าซธรรมชาติในแหล่งบาร์เนตต์ ในรัฐเท็กซัส มูลค่าประมาณ ๒๕,๑๒๕ ล้านบาท นอกจากนี้ เมื่อปี ๒๕๖๔ BANPU ได้เข้าซื้อโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติในรัฐเท็กซัสขนาดกำลังผลิต ๗๖๘ เมกะวัตต์ มูลค่าประมาณ ๑๕,๐๐๐ ล้านบาท

ทั้งนี้ ในต้นปี ๒๕๖๖ BANPU จะนำ BKV เข้าตลาดหุ้นของสหรัฐฯ รวมทั้งมีแผนจะขยาย ธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการดำเนินงานของ BANPU มีส่วนช่วยสนับสนุนความมั่นคงด้านพลังงานของสหรัฐฯ ได้เป็นอย่างดี