ออท. ธานี แสงรัตน์ ร่วมกับ ออท. อาเซียนร่วมหารือกับนาย Scott Nathan CEO หน่วยงานความร่วมมือทางการเงินเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐฯ (DFC)


ออท. ธานี แสงรัตน์ ร่วมกับ ออท. อาเซียนในกรุงวอชิงตัน ร่วมหารือกับนาย Scott Nathan CEO ของหน่วยงานความร่วมมือทางการเงินเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐฯ (DFC) ในเรื่องการสนับสนุนการลงทุนเพื่อการพัฒนาซึ่งรวมถึงการพัฒนากลุ่มธุรกิจขนาดเล็กและผู้ประกอบการสตรี