เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรอง “US-Asia Institute 2022 Capitol Hill”

นายธานี แสงรัตน์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรอง “US-Asia Institute 2022 Capitol Hill” ณ อาคารรัฐสภาสหรัฐฯ เมื่อวันที่ ๓๐ พ.ย. ๒๕๖๕ ซึ่งงานดังกล่าวจัดโดยสถาบัน US-Asia Institute ในโอกาสเฉลิมฉลองการเป็นประธานเอเปคของสหรัฐฯ ในปี 2566 และขอบคุณหุ้นส่วนผู้สนับสนุนภารกิจของ USAI

ในโอกาสเดียวกันนี้ นาย Matt Murray เจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปคของสหรัฐฯ ซึ่งเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองดังกล่าว ได้ขึ้นกล่าวชื่นชมความสำเร็จของประเทศไทยในการจัดการประชุมผู้นำเศรษฐกิจเอเปค ณ กรุงเทพฯ เมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา โดยสหรัฐฯ จะสานต่อแนวทางตามที่ผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคได้รับรองเป้าหมายกรุงเทพฯ ว่าด้วยเศรษฐกิจ BCG ในการเป็นประธานของสหรัฐฯ ในปี ๒๕๖๖ ต่อไป