สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน จัดงานเลี้ยงรับรองเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕


เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ได้จัดงานเลี้ยงรับรองเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ โดยมีแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงานทั้งผู้แทนระดับสูงจากภาคส่วนต่าง ๆ ชาวสหรัฐฯ ชุมชนชาวไทยในกรุงวอชิงตันและรัฐใกล้เคียง คณะทูตต่างประเทศ รวมถึงข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานทีมประเทศไทย ณ กรุงวอชิงตัน รวมกว่า ๓๐๐ คน

ในโอกาสนี้ นายธานี แสงรัตน์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน เป็นประธานกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน เปิดงาน น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ต่อคนไทยทั้งในประเทศไทยและทั่วโลก อีกทั้งได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิด ยาวนาน และครอบคลุมความร่วมมือในทุกด้านระหว่างไทยกับสหรัฐฯ ซึ่งเด่นชัดขึ้นเป็นลำดับ โดยเฉพาะในช่วงที่ผ่านมาที่มีการแลกเปลี่ยนเยือนระดับสูงระหว่างกัน ตัวเลขการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น และความร่วมมือในสาขาต่าง ๆ พัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่อง หลังจากนั้น แขกเกียรติยศ ได้แก่ นาย Daniel J. Kritenbrink, Assistant Secretary ด้านกิจการเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ ได้ร่วมกล่าวแสดงความยินดีเนื่องในวันชาติของไทย ขณะที่วุฒิสมาชิก Tammy Duckworth, Chairman of the Subcommittee on Airland, Senate Committee on Armed Services ส่งคลิปวิดีทัศน์มาร่วมอวยพรในงานด้วย ก่อนที่เอกอัครราชทูตฯ จะนำดื่มถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และอำนวยพรแด่ความสัมพันธ์ไทย-สหรัฐฯ หลังการบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงชาติสหรัฐฯ

แขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานมีทั้งประธานสมาคมคนไทยและผู้แทนชุมชนไทยในกรุงวอชิงตันและรัฐใกล้เคียง เอกอัครราชทูตประเทศอาเซียนและประเทศต่าง ๆ ผู้บริหารและผู้แทนระดับสูงจากภาคส่วนต่าง ๆ ของฝ่ายสหรัฐฯ อาทิ รัฐสภา สภาความมั่นคงแห่งชาติ กระทรวงกลาโหม กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการคลัง กระทรวงแรงงาน กระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ รัฐบาลท้องถิ่น องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร สถาบันการศึกษา และสถาบันคลังสมองต่าง ๆ รวมไปถึงสื่อมวลชนด้วย

ภายในงาน สถานเอกอัครราชทูตฯ จัดแสดงนิทรรศการความสัมพันธ์ไทย-สหรัฐฯ นาฏศิลป์ไทยและดนตรีไทย มุมถ่ายรูปเที่ยวทั่วไทย รวมถึงประชาสัมพันธ์สินค้า อาหาร และผลไม้ไทย โดยได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนอย่างดียิ่งจากหน่วยงานต่าง ๆ ของทีมประเทศไทย ณ กรุงวอชิงตัน ขณะที่อาหารและขนมไทยจากหลากหลายร้านอาหารไทยในพื้นที่ก็เป็นที่ชื่นชมและชื่นชอบอย่างมากสำหรับผู้ที่มาร่วมงานเช่นกัน

.