EGATi ขยายความร่วมมือพลังงานสะอาดกับสหรัฐฯ

เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ นายธานี แสงรัตน์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ต้อนรับนายสมคิด ประดิษฐ์เสรี รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กฝผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (EGATi) ซึ่งเยือนสหรัฐฯ เพื่อสำรวจและหารือกับหน่วยงานต่าง ๆ ในสหรัฐฯ เกี่ยวกับการพัฒนาโครงการด้านพลังงานหมุนเวียน

ในโอกาสนี้ นางสาวจุลีพจน์ อิศรางกูร ณ อยุธยา อัครราชทูต ร่วมกับนาย Angus King วุฒิสมาชิกจากรัฐเมน ยังได้เข้าร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือระหว่าง EGATi กับ บริษัท Convalt Energy กำหนดกรอบความร่วมมือด้านพลังงานหมุนเวียนที่มีศักยภาพที่จะร่วมกันพัฒนา เช่น พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อชุมชน การผลิตแผงพลังงานแสงอาทิตย์ในสหรัฐฯ รวมทั้งการทำฟาร์มพลังงานแสงอาทิตย์ใน สปป. ลาว ตลอดจนโครงการอื่น ๆ ที่มีศักยภาพร่วมกัน

ความร่วมมือนี้ถือเป็นผลสำคัญจากการประชุม US-Thailand Energy Policy Dialogue ครั้งที่ ๒ เมื่อเดือน ก.พ. ที่ผ่านมา ซึ่งได้วางพื้นฐานความร่วมมือระหว่างไทยกับสหรัฐฯ ในด้านพลังงาน โดยเฉพาะความร่วมมือด้านพลังงานสะอาด