ขอเรียนเชิญผู้แทนบริษัทไทยในสหรัฐฯ และผู้ประกอบการไทยในสหรัฐฯ เข้าร่วมการประชุม


สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ขอเรียนเชิญผู้แทนบริษัทไทยในสหรัฐฯ และผู้ประกอบการไทยในสหรัฐฯ เข้าร่วมการประชุม (ด้วยตนเองหรือทางไกล) กับเอกอัครราชทูตธานี แสงรัตน์ ในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่งเพื่อแนะนำตัว หารือและแลกเปลี่ยนมุมมองในการดำเนินธุรกิจในสหรัฐฯ และแนวทางที่สถานเอกอัครราชทูตฯ สามารถให้การสนับสนุนธุรกิจไทยในสหรัฐฯ

การประชุมดังกล่าว จะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๖.๐๐ น. – ๑๘.๐๐ น. (เวลา ณ กรุงวอชิงตัน)
ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน เลขที่ 1024 Wisconsin Ave NW Washington, DC โดยผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเพื่อแจ้งความจำนงเข้าร่วมงานด้วยตนเองหรือเข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ WebEx ได้ที่ https://thaiembdc.org/meeting-with-ambtanee-dec22/ ตั้งแต่วันนี้ – ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๒.๐๐ น. (เวลากรุงวอชิงตัน)

สำหรับผู้ที่ประสงค์จะเข้าร่วมทางไกล สถานเอกอัครราชทูตฯ จะได้จัดส่ง link สำหรับการประชุมให้ท่านต่อไป หากท่านใดมีคำถามเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ ฝ่ายเศรษฐกิจ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน เบอร์โทรศัพท์ ๒๐๒-๒๙๘-๔๘๑๐ หรือทางอีเมล economic@thaiembdc.org