สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน พบปะชุมชนไทยในสหรัฐฯ

เมื่อค่ำวันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2565 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ได้จัดงานเลี้ยงอาหารค่ำ พบปะสังสรรค์กับผู้แทนชุมชน สมาคม กลุ่มนักธุรกิจ กลุ่มวิชาชีพ สื่อมวลชน และนักเรียนไทยในกรุงวอชิงตันและพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อพูดคุยหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตลอดจนรับฟังปัญหาและความต้องการของชุมชนไทยในพื้นที่ เพื่อเสริมสร้างและขยายเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างสถานเอกอัครราชทูตฯ กับชุมชนไทยให้แน่นแฟ้น ตลอดจนหาแนวทางพัฒนาความร่วมมือในด้านต่างๆ เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็ง บทบาท และศักยภาพของชุมชนไทยในสหรัฐฯ

นายธานี แสงรัตน์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ได้ใช้โอกาสดังกล่าวทำความรู้จักและแนะนำตัวกับพี่น้องชุมชนไทยในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง โดยเอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวถึงความมุ่งมั่นตั้งใจของสถานเอกอัครราชทูตฯ ในการพัฒนาการให้บริการและการอำนวยความสะดวกต่างๆ แก่คนไทยในสหรัฐฯ อย่างเต็มความสามารถ และยินดีเป็นอย่างยิ่งหากชุมชนไทยในสหรัฐฯ มีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะใด พร้อมทั้งกล่าวย้ำถึงการให้ความสำคัญกับการทำงานร่วมกับชุมชนไทยในสหรัฐฯ ทุกกลุ่มและทุกระดับ เพื่อประโยชน์ของคนไทย ชุมชนไทย และประเทศไทยในภาพรวมต่อไป

ทั้งนี้ มีคนไทยกว่า 100 คนเข้าร่วมงาน รวมถึงนายกและประธานสมาคมไทยต่างๆ เช่น สมาคมไทย ณ อเมริกา สาขากรุงวอชิงตัน ดีซี สมาคมไทยบัลติมอร์ สมาคมไทยชาวเหนือแห่งกรุงวอชิงตัน ดีซี สมาคมไทยอีสานแห่งกรุงวอชิงตัน ดีซี สมาคมไทยชาวปักษ์ใต้ วอชิงตัน ดีซี สมาคมไทยไหหลำแห่งกรุงวอชิงตัน ดีซี สมาคมแพทย์ไทยในอเมริกาสาขาตะวันออกเฉียงเหนือ สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยในสหรัฐฯ ชมรมรวมน้ำใจ สมาคม Thai American Bar Association สมาคมนวดไทยและสปาแห่งสหรัฐฯ ผู้ประกอบการร้านอาหารไทย กลุ่มคนไทยซึ่งทำงานในองค์การระหว่างประเทศ เช่น IMF และ World Bank นักธุรกิจ เจ้าของกิจการ และกลุ่มวิชาชีพ คณะกรรมการวัดไทยต่างๆ นักเรียนนักศึกษา ตลอดจนสื่อมวลชนไทย โดยชุมชนไทยที่เข้าร่วมงานต่างชื่นชมการจัดงานในครั้งนี้ซึ่งเป็นประโยชน์และบรรยากาศของงานสนุกสนานและเป็นกันเอง