งานวันพ่อแห่งชาติประจำปี 2565 ณ วัดญาณรังษี

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2565 น.อ.ประสบโชค พูลสง รองผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน เป็นประธานในงานวันพ่อแห่งชาติประจำปี 2565 ณ วัดญาณรังษี โดยมีข้าราชการประจำสำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศ คณะกรรมการบริหารวัด และพุทธศาสนิกชน ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เข้าร่วมงาน โดยได้ร่วมกันน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รับฟังพระสงฆ์ให้ศีลและเจริญพระพุทธมนต์ สวดมนต์และเจริญสมาธิภาวนา และถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์