สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ขอเชิญชวนชาวไทยร่วมถวายพระพรชัยมงคล


สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ขอเชิญชวนชาวไทยร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนา และลงนามถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ในวันจันทร์ที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๖.๓๐ น. ณ วัดไทยกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. (การแต่งกายชุดสุภาพ)