เอกอัครราชทูตฯ หารือกับชุมชนธุรกิจไทยในสหรัฐฯ

เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ นายธานี แสงรัตน์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ได้พบหารือแบบกายภาพและทางไกลกับผู้แทนบริษัทไทย ผู้ประกอบการในธุรกิจต่าง ๆ และผู้แทนชุมชนไทยจากรัฐต่าง ๆ ในสหรัฐฯ ในโอกาสที่เข้ารับหน้าที่เพื่อแนะนำตัวและรับฟังมุมมองในการดำเนินธุรกิจในสหรัฐฯ ตลอดจนประเด็นที่สถานเอกอัครราชทูตฯ และทีมประเทศไทยสามารถสนับสนุนชุมชนธุรกิจไทยในสหรัฐฯ ได้

เอกอัครราชทูตฯ ย้ำถึงความสำคัญของการสร้างชุมชนไทยที่เข้มแข็งเพื่อส่งเสริมบทบาทของคนไทยในสหรัฐฯ และการสร้างบทบาทและอำนาจต่อรอง โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ พร้อมให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่

ในโอกาสนี้ ได้มีหัวหน้าสำนักงานจากสำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ ณ กรุงวอชิงตัน สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงวอชิงตัน สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองไมอามี และสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครนิวยอร์ก เข้าร่วมการหารือดังกล่าวด้วย