เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตันพบหารือรองผู้แทนพิเศษของประธานาธิบดีด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

เมื่อ ๒๒ ธ.ค. ๖๕ นายธานี แสงรัตน์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตันหารือกับนาย Rick Duke รองผู้แทนพิเศษของประธานาธิบดีด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อหารือแนวทางที่ทั้งสองประเทศสามารถร่วมมือกันเพื่อบรรลุเป้าหมายด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และทำงานร่วมกันเพื่อผลสำเร็จของการประชุม COP28 ในปีหน้า

นาย Duke แสดงความพร้อมของสหรัฐฯ ในการให้ความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินงานของไทยเพื่อบรรลุเป้าหมายด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยเฉพาะด้านพลังงานหมุนเวียน ยานยนต์ไฟฟ้า และการลดการปล่อยก๊าซในภาคการเกษตร และเอกอัครราชทูตฯ ได้เน้นย้ำถึงแนวคิดหลักของการเป็นเจ้าภาพเอเปคของไทยในปีที่ผ่านมา คือ “เปิดกว้างสร้างสัมพันธ์ เชื่อมโยงกัน สู่สมดุล” โดยเฉพาะในส่วนของความสมดุล ซึ่งไทยพร้อมจะร่วมมือกับประเทศพันธมิตรต่าง ๆ เพื่อสร้างความต่อเนื่องต่อไป