ประกาศแจ้งปิดทำการในวันศุกร์ที่ 30 ธันวาคม 2565 และวันจันทร์ที่ 2 มกราคม 2566

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน จะปิดทำการในวันศูกร์ที่ 30 ธันวาคม 2565 และวันจันทร์ที่ 2 มกราคม 2566 เนื่องในวันหยุดชดเชย วันก่อนขึ้นปีใหม่ และวันหยุดชดเชย วันปีใหม่

กรณีฉุกเฉินกรุณาติดต่อที่หมายเลขโทรศัพท์ 202-999-7690

Royal Thai Embassy, Washington D.C. will be closed on Friday 30 December 2022 and Monday 2 January 2023 in observance of New Year’s Eve and New Year’s Day

In case of emergency, please call 202-999-7690