เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน เยี่ยมวัดไทยในเขตกรุงวอชิงตันและพื้นที่ใกล้เคียง

เมื่อวันที่ 23 และ 27 ธันวาคม 2565 นายธานี แสงรัตน์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน และคุณชลทิพย์ แสงรัตน์ ภริยา ได้เดินทางไปกราบนมัสการพระราชมงคลรังษี (หลวงตาชี) เจ้าอาวาสวัดไทยกรุงวอชิงตัน ดีซี พระครูโสภณธรรมวิเทศ เจ้าอาวาสวัดธรรมประทีป พระครูสิริธรรมวิเทศ เจ้าอาวาสวัดญาณรังษี และพระครูสมุห์สาทิต อตฺตทีโป เลขานุการวัดป่านานาชาติ และคณะสงฆ์ประจำวัดทั้ง 4 แห่ง เพื่อแนะนำตัวเนื่องในโอกาสเข้ารับหน้าที่ใหม่ โดยมีนายศาสตร์ ชัยวรพร กงสุลประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน เข้าร่วมด้วย

 

 

ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้สอบถามความเป็นอยู่และสุขภาพของคณะสงฆ์ และพูดคุยหารือเกี่ยวกับแนวทาง ความร่วมมือระหว่างสถานเอกอัครราชทูตฯ กับวัดฯ ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนไทยในสหรัฐฯ รวมทั้ง  ได้ถวายปัจจัยและสมุนไพรฟ้าทะลายโจรให้แก่วัดไทยทั้ง 4 แห่ง เพื่อสนับสนุนวัดฯ ซึ่งเป็นศูนย์กลางการรวมตัวและสถานที่พึ่งทางใจของชุมชนไทยในพื้นที่อีกด้วย