บทบาทของทูตไทยในสหรัฐฯ กับชุมชนไทย โดย The Asian Pacific News

นายธานี แสงรัตน์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ให้สัมภาษณ์ในรายการ The Asian Pacific News – NAT TV โดยมีคุณรสสุคนธ์ วรศรี เป็นผู้ดำเนินรายการ ในโอกาสที่เข้ารับหน้าที่เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน และพูดคุยในเรื่อง บทบาททูตไทยในสหรัฐฯ กับชุมชนไทย

ติดตามได้ที่ช่องยูทูป https://youtu.be/jzPeB_t873c