เอกอัครราชทูตฯ หารือรองผู้แทนการค้าสหรัฐฯ ประเด็นทางการค้าและการเยือนของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน

วันนี้ (๕ ม.ค. ๒๕๖๖) นายธานี แสงรัตน์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ได้เข้าพบเอกอัครราชทูต Sarah Bianchi รองผู้แทนการค้าสหรัฐฯ เพื่อแนะนำตัวในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่ง โดยมีนางสาวสุภาวดี แย้มกมล อัครราชทูต (ฝ่ายการพาณิชย์) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสถานเอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมด้วย

เอกอัครราชทูตธานีฯ ได้หยิบยกประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ (๑) การเยือนสหรัฐฯ ของนายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีพลังงาน (๒) ติดตามการจัดการประชุมกรอบความตกลงการค้าและการลงทุนไทย-สหรัฐฯ (Trade and Investment Agreement Framework: TIFA) ในปี ๒๕๖๖ ซึ่งสหรัฐฯ จะเป็นเจ้าภาพ (๓) ผลักดันให้สหรัฐฯ พิจารณาถอดไทยออกจากบัญชี Watch List ในรายงานสถานะการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศคู่ค้าตามกฎหมายการค้าสหรัฐฯ มาตรา ๓๐๑ (Special 301 Report) และรายงานผลการทบทวนรายชื่อตลาดที่มีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาสูงทั่วโลก (Notorious Markets) (๔) ติดตามความคืบหน้าการต่ออายุโครงการการให้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร (GSP) ซึ่งหมดอายุไปตั้งแต่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ (๕) แสดงความพร้อมให้การสนับสนุนการเป็นเจ้าภาพเอเปคของสหรัฐฯ และ (๖) การจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมฉลอง ๑๙๐ ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-สหรัฐฯ

รองผู้แทนการค้าสหรัฐฯ ได้ขอบคุณไทยที่สนับสนุนการขับเคลื่อนกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจอินโด-แปซิฟิก (Indo-Pacific Economic Framework: IPEF) โดยยืนยันความพร้อมที่จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม TIFA ในปีนี้ในช่วงเวลาที่ฝ่ายไทยสะดวกและพร้อมที่จะทำงานร่วมมือกับไทยในประเด็นต่าง ๆ โดยเฉพาะการขับเคลื่อนเรื่องนโยบาย Worker Centric Trade Policy ของรัฐบาลสหรัฐฯ