เอกอัครราชทูตฯ ร่วมหารือกับรองผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ และรองผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ ในการประชุมคณะกรรมการอาเซียนประจำกรุงวอชิงตัน

เมื่อวันที่ ๕ ม.ค. ๒๕๖๖ นายธานี แสงรัตน์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ได้เข้าร่วมหารือระหว่างอาหารกลางวันระหว่างคณะกรรมการอาเซียนประจำกรุงวอชิงตันกับนาง Lindsey Ford รองผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ ประจำภูมิภาคเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  และนาง Jung Pak รองผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ ด้านกิจการพหุภาคีและประเด็นระหว่างประเทศของจีน ที่สถานเอกอัครราชทูตบรูไนประจำกรุงวอชิงตัน โดยมีเอกอัครราชทูตหรืออุปทูตประเทศสมาชิกอาเซียนเข้าร่วม

ฝ่ายสหรัฐฯ ได้กล่าวถึงความสำเร็จของกิจกรรมระหว่างกันในปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะการแลกเปลี่ยนการเยือนระดับสูง และความร่วมมือด้านการต่างประเทศและความมั่นคงต่าง ๆ ซึ่งนำไปสู่การประชุมสุดยอดอาเซียน-สหรัฐฯ สมัยพิเศษเมื่อเดือน พ.ค. ๒๕๖๕ และกล่าวถึงแผนความร่วมมือต่าง ๆ เช่น ด้านวิชาการ และการฝึกร่วมทางทหารที่จะมีต่อไปในปีนี้ โดยหวังว่าประเทศสมาชิกอาเซียนจะเห็นถึงความตั้งใจของสหรัฐฯ ที่มีให้กับอาเซียนในฐานะหุ้นส่วนที่สำคัญ

เอกอัครราชทูตธานีฯ ได้แสดงความเห็นว่า ฝ่ายอาเซียนรับรู้ถึงการที่สหรัฐฯ ให้ความสำคัญกับประเทศสมาชิกอาเซียนมากกว่าทศวรรษที่ผ่านมา แต่ประสงค์จะให้เพิ่มพูนด้านการค้าและการลงทุนมากยิ่งขึ้น เพื่อประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมต่อประชาชนอาเซียน นอกจากนี้ ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐฯ และจีนที่ราบรื่นและร่วมมือกันจะมีส่วนสำคัญต่อการแก้ปัญหาสำคัญระดับโลก เช่น การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมทั้งจะส่งผลดีต่อความเจริญรุ่งเรืองในภูมิภาคและโลกต่อไป