ประกาศรับสมัครตำแหน่งผู้ช่วยดำเนินการด้านการเมือง การทูต และเศรษฐกิจการเมือง จำนวน ๑ อัตรา

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน 
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่ง
ผู้ช่วยดำเนินการด้านการเมือง การทูต และเศรษฐกิจการเมือง
จำนวน ๑ อัตรา

ผู้ช่วยดำเนินการด้านการเมือง การทูต และเศรษฐกิจการเมือง (.pdf)
ดาวน์โหลดใบสมัคร (.doc)

[ English version ]