เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตันพบผู้บริหารกระทรวงพลังงานสหรัฐฯ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านพลังงานไทย-สหรัฐฯ


วันนี้ (๖ ม.ค. ๒๕๖๖) นายธานี แสงรัตน์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตันและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ เข้าพบนาย Andrew Light ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานสหรัฐฯ ด้านต่างประเทศ เพื่อหารือความร่วมมือไทย-สหรัฐฯ ด้านพลังงาน

ทั้งสองฝ่ายได้หารือเรื่องการเยือนสหรัฐฯ ของนายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน

เอกอัครราชทูตฯ ย้ำความพร้อมของไทยในการเข้าร่วมการประชุมหารือเชิงนโยบายด้านพลังงานไทย-สหรัฐฯ ครั้งที่ ๓ ผลักดันการดำเนินงานตามข้อริเริ่มความต้องการใช้พลังงานสะอาด (Clean Energy Demand Initiative: CEDI) ให้มีผลเป็นรูปธรรม รวมทั้งเน้นการทำงานกับฝ่ายสหรัฐฯ ผ่านกรอบความร่วมมือ Net Zero World Initiative ในฐานะประเทศภาคีที่เข้าร่วมกรอบความร่วมมือดังกล่าวล่าสุด

นาย Light ขอบคุณไทยที่สนับสนุนความร่วมมือไทย-สหรัฐฯ ด้านพลังงานอย่างเต็มที่ พร้อมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานของไทยเข้าร่วมการประชุม APEC ระดับรัฐมนตรีด้านพลังงาน ที่สหรัฐฯ เป็นเจ้าภาพ ที่จะจัดขึ้นที่เมือง Seattle ในเดือนสิงหาคมนี้