เอกอัครราชทูตธานีฯ กล่าวในงานการประชุม APEC 2023 Forum: Creating a Resilient and Sustainable Future Amidst Global Disruption

วันนี้ (๑๐ ม.ค. ๒๕๖๖) นายธานี แสงรัตน์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ได้รับเชิญจากสถาบัน Asia Society และ National Center For APEC ให้เข้าร่วมและกล่าวเปิดงานผ่านระบบทางไกลในการประชุม APEC 2023: Creating a Resilient and Sustainable Future Amidst Global Disruption ซึ่งจัดขึ้นที่สำนักงานใหญ่ของสถาบัน Asia Society นครนิวยอร์ก

ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตธานีฯ ได้กล่าวถึงผลการดำเนินงานที่สำคัญ ในช่วงระหว่างการเป็นเจ้าภาพการประชุมเอเปคของไทยในช่วงปีที่ผ่านมา ได้แก่ (๑) การรับรองเป้าหมายกรุงเทพฯ ว่าด้วยเศรษฐกิจ Bio-Circular-Green (BCG) โดยผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค (๒) การรื้อฟื้นการหารือเรื่องเขตการค้าเสรีเอเชีย-แปซิฟิก (FTAAP) โดยเฉพาะการจัดทำ multi-year workplan on the FTAAP Agenda (๓) การจัดตั้งคณะทำงาน APEC Safe Passage Taskforce เพื่ออำนวยความสะดวกและรื้อฟื้นการเดินทางข้ามพรมแดนในภูมิภาค (๔) การจัดการประชุมระดับรัฐมนตรีในสาขาต่าง ๆ ที่สำคัญ ๘ การประชุม และ (๕) การรับรองในแถลงการณ์ร่วม APEC Ministerial Meeting (AMM) และปฏิญญาผู้นำเขตเศรษฐกิจ APEC

เอกอัครราชทูตธานีฯ ย้ำว่า ไทยยินดีและพร้อมที่จะสนับสนุนสหรัฐฯ ในการเป็นเจ้าภาพการประชุมเอเปคในปีนี้ และพร้อมที่จะทำงานร่วมกับสหรัฐฯ เพื่อสานต่อผลการดำเนินการต่าง ๆ ของไทยข้างต้นต่อไป เช่น การขับเคลื่อนเป้าหมายกรุงเทพฯ ให้เป็นรูปธรรมภายในเอเปค กระบวนการเสนอชื่อผู้ที่ได้รับรางวัล APEC BCG Award และการขับเคลื่อนแผนงาน multi-year workplan on the FTAAP agenda ให้เป็นรูปธรรม

 

APEC 2023: Creating a Resilient and Sustainable Future Amidst Global Disruption | Asia Society