เอกอัครราชทูตฯ พบนายกเทศมนตรีเมือง Frederick รัฐ Maryland

เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๖ นายธานี แสงรัตน์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน พร้อมนางชลทิพย์ แสงรัตน์ภริยา ได้เดินทางไปพบนาย Michael O’Connor นายกเทศมนตรีเมือง Frederick รัฐ Maryland เพื่อหารือเกี่ยวกับการสนับสนุนของเมืองในการจัดเทศกาล Thai Water Festival ที่ได้รับความนิยมมากขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วง ๓ ปีที่ผ่านมา และปัจจุบัน ได้รับการบรรจุในปฏิทินประจำปีของเมืองแล้ว

ในการหารือครั้งนี้ นายจิตติศักดิ์ ผาคํา ผู้บริหารร้านอาหาร Sumittra และผู้บริหารร้านอาหารในเครือ JSP Group LLC ซึ่งเป็นตัวตั้งตัวตีหลักในการจัดเทศกาลดังกล่าว รวมถึงเชิญชวนชุมชนไทยและร้านอาหารไทยในพื้นที่มาร่วมงาน ได้เข้าร่วมการหารือข้างต้นด้วย และได้เล่าถึงวิสัยทัศน์การจัดงานวัฒนธรรมไทยที่คนในเมืองมาร่วมสนุกสนาน ขั้นตอนการจัดงาน การสนับสนุนอย่างดีเยี่ยมจากเมือง และบรรยากาศภายในงาน นอกจากนี้ ยังมีผู้แทนจากฝ่ายอื่น ๆ ของเมืองมาเข้าร่วมให้ความเห็นด้วย ได้แก่ นาง Elizabeth Chung ผู้อำนวยการ Asian American Center of Frederick นาง Jhenileen Libongco-Barbour ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการบริหาร Continuum Healthcare Network และนาย Jake Wynn ฝ่ายสื่อสารการตลาดของหน่วยงาน Visit Frederick ซึ่งได้ย้ำถึงการสนับสนุนของเมืองในการจัดกิจกรรมของชุมชนเอเชีย-อเมริกันอย่างเต็มที่ และแสดงความชื่นชอบเทศกาลของไทยอย่างมาก

เอกอัครราชทูตฯ ได้เล่าถึงการเตรียมกิจกรรมของสถานเอกอัครราชทูตฯ ในปีนี้เพื่อฉลองโอกาสครบรอบ ๑๙๐ ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-สหรัฐฯ และถือโอกาสนี้เชิญชวนเมือง Frederick ร่วมจัดกิจกรรมที่จะเป็นประโยชน์กับทางเมืองและสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการเฉลิมฉลองได้ อาทิ การสอนมวยไทยเป็นกีฬาสำหรับเยาวชนและผู้ที่สนใจ และกิจกรรมของคนไทยในพื้นที่ที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวของเมืองควบคู่ไปกับการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน