เอกอัครราชทูตธานีฯ เข้าพบกับ Under Secretary ด้านการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ

วันนี้ (๑๑ ม.ค. ๒๕๖๖) นายธานี แสงรัตน์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน เข้าพบกับนาง Marisa Lago ตำแหน่ง Under Secretary ด้านการค้าระหว่างประเทศของกระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ เพื่อหารือความร่วมมือในด้านการค้าระหว่างไทยกับสหรัฐฯ โดยมีนางสาวสุภาวดี แย้มกมล อัครราชทูต (ฝ่ายการพาณิชย์) และเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมด้วย

เอกอัครราชทูตธานีฯ ขอรับการสนับสนุนจากฝ่ายสหรัฐฯ ในประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ (๑) การเยือนสหรัฐฯ ของ ม.ล. ชโยทิต กฤดากร ผู้แทนการค้าไทย เพื่อส่งเสริมการและชักจูงการลงทุนในประเทศไทยกับบริษัทของสหรัฐฯ (๒) การขอรับการสนับสนุนให้กับการลงทุนของไทยในสหรัฐฯ โดยเฉพาะธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ BCG และพลังงานสะอาด (๓) การผลักดันสตาร์ทอัพไทยให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนในสหรัฐฯ

นอกจากนี้ เอกอัครราชทูตธานีฯ ได้กล่าวขอบคุณฝ่ายสหรัฐฯ ที่เลือกกรุงเทพฯ เป็นสถานที่จัดงาน Trade Winds ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๕ มี.ค. ๒๕๖๕ โดยยืนยันความพร้อมที่จะสนับสนุนงานดังกล่าวอย่างเต็มที่

นาง Marisa Lago ชื่นชมความสำเร็จในการเป็นเจ้าภาพเอเปคของไทย รวมทั้งขอบคุณที่ไทยมีส่วนร่วมสนับสนุนการขับเคลื่อนกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจอินโด-แปซิฟิก (Indo-Pacific Economic Framework: IPEF) และสนับสนุนการจัดงาน Trade Winds ซึ่งถือเป็น คณะผู้แทนทางการค้าที่ใหญ่ที่สุดของรัฐบาลสหรัฐฯ นอกจากนี้ ยังเชิญบริษัทไทยเข้าร่วมงาน SelectUSA Investment Summit ซึ่งเป็นงานส่งเสริมการลงทุนในสหรัฐฯ ประจำปีที่ใหญ่ที่สุด โดยในปีนี้จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑-๔ พ.ค. ๒๕๖๖ ที่ Gaylord National Resort and Convention Center รัฐแมริแลนด์