เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน เข้าเยี่ยมคารวะ ส.ส. Scott Peters (D-CA, 50)

เมื่อวันที่ ๑๐ ม.ค. ๒๕๖๖ เอกอัครราชทูตธานี แสงรัตน์ ได้เข้าเยี่ยมคารวะ ส.ส. Scott Peters (D-CA, 50) โดยทั้งสองฝ่ายได้หารือความร่วมมือที่สำคัญต่าง ๆ ได้แก่ การค้า การลงทุน ความร่วมมือด้านกลาโหม การเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ ๑๙๐ ปี ไทย-สหรัฐฯ และความร่วมมือลุ่มน้ำโขง-สหรัฐฯ เป็นต้น

นอกจากนี้ ส.ส. Scott Peters ได้แสดงความสนใจเกี่ยวกับประเทศไทย อาทิ ความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างไทยและสหรัฐฯ รวมไปถึงอาหารไทย โดยยังได้ตอบรับแสดงความสนใจในการเข้าร่วมเป็นสมาชิก US-Thailand Friendship Caucus ด้วย

เอกอัครราชทูตธานีฯ ขอบคุณบทบาทที่แข็งขันของ ส.ส. Peters ในเขต Coronado Poway และอื่น ๆ ทางตอนเหนือของ San Diego ที่อยู่ในความดูแลของ ส.ส. Peters รวมถึงความช่วยเหลือต่าง ๆ ที่มีให้แก่ชุมชนไทยมาโดยตลอด