เอกอัครราชทูตธานีฯ เยี่ยมชมศูนย์ 3M Innovation Center

วันนี้ (๑๒ ม.ค. ๒๕๖๖) นายธานี แสงรัตน์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน พร้อมด้วย พ.อ. พัฒนา พันธุ์มงคล ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบก และ ดร. เศรษฐพันธ์ กระจ่างวงษ์ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม) และเจ้าหน้าที่จากทีมประเทศไทยเยี่ยมชมศูนย์ 3M Innovation Center ที่กรุงวอชิงตัน โดยมีนาย Tom Geier, Head of Federal Government Affairs บรรยายสรุปเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของ 3M ในประเทศไทย ตลอดจนเทคโนโลยีและนวัตกรรมของ 3M ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น สาธารณสุข พลังงาน วิศวกรรมการบิน และการคมนาคมขนส่ง