เอกอัครราชทูตฯ พบรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ


 

เมื่อวันที่ ๑๑ ม.ค. ๒๕๖๖ นายธานี แสงรัตน์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน เข้าพบนาง Wendy Sherman รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เพื่อหารือแนวทางการส่งเสริมความสัมพันธ์ไทย-สหรัฐฯ

เอกอัครราชทูตธานีฯ กล่าวถึงความสำคัญของแถลงการณ์ว่าด้วยความเป็นพันธมิตรและหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ไทย-สหรัฐฯ ที่จะเป็นพื้นฐานการเสริมสร้างความร่วมมือต่อไป และเสนอแนวคิดหลักในการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทย-สหรัฐฯ ให้แนบแน่นยิ่งขึ้น ซึ่งประกอบด้วย A-S-P (๑) A (Alliance) – การยกระดับความเป็นพันธมิตรที่ใกล้ชิดไทย-สหรัฐฯ ในด้านต่าง ๆ (๒) S (Sustainability) – การส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจที่มีความยั่งยืน และ (๓) P (Participation) – เน้นส่งเสริมความนิยมไทย ทั้งด้านอาหาร ศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมทั้งการส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของคนอเมริกันเชื้อสายไทยด้วย

เอกอัครราชทูตธานีฯ กล่าวถึงแผนการจัดกิจกรรมการฉลองครบรอบ ๑๙๐ ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทย-สหรัฐฯ ในปีนี้ เช่น การจัดสัมมนาทางวิชาการเกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทย-สหรัฐฯ การจัดเทศกาลไทยในกรุงวอชิงตันและเมืองต่าง ๆ และการเยือนระดับสูงเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือด้านการค้าการลงทุน เทคโนโลยี นวัตกรรม และสตาร์ทอัพ

นาง Wendy Sherman ยินดีที่จะสนับสนุนการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างไทย-สหรัฐฯ ให้แนบแน่นยิงขึ้นและได้กล่าวชื่นชมความสำเร็จของไทยในการเป็นเจ้าภาพการประชุมเอเปค และแนวคิดเรื่อง BCG ของไทย ซึ่งสหรัฐฯ ให้ความสำคัญกับประเด็นความยั่งยืน

 

#CommunicateXConnect
#สื่อสารการทูตไทยเชื่อมไทยสู่สากล