เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน เข้าพบ ส.ส. Young Kim (R-CA, 40)

เมื่อวันที่ ๑๒ ม.ค. ๒๕๖๖ เอกอัครราชทูตธานี แสงรัตน์ เข้าพบ ส.ส. Young Kim เพื่อหารือเกี่ยวกับความสัมพันธ์และความร่วมมือไทยและสหรัฐฯ ได้แก่ การค้าและการลงทุน การเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ ๑๙๐ ปี ไทย-สหรัฐฯ ความร่วมมือลุ่มน้ำโขง-สหรัฐฯ การตั้ง US-Thailand Alliance Caucus และการจัดให้มีการสอนมวยไทยใน รร.ในเขต Orange County, San Bernardino, and Riverside ของ ส.ส. Young Kim

ส.ส. Young Kim กล่าวยินดีที่จะสนับสนุนภารกิจของสถานเอกอัครราชทูตฯ และแสดงความสนใจที่จะผลักดันการบรรจุกีฬามวยไทยในหลักสูตรของโรงเรียนที่สนใจเข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้ ส.ส. Young Kim เคยเข้าร่วมโครงการ Congressional Staff Delegation ของสถานเอกอัครราชทูตฯ เดินทางไปยังประเทศไทย เมื่อปี ๒๕๕๕