เอกอัครราชทูตธานี แสงรัตน์ เป็นเจ้าภาพอาหารกลางวันแก่นาย Don Sisson, Staff Director และเจ้าหน้าที่รัฐสภาสหรัฐฯ จากคณะกรรมาธิการด้านกฎระเบียบ สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ

เอกอัครราชทูตธานีฯ รู้จักกับนาย Sisson ตั้งแต่ปี ๒๕๕๒ ขณะที่นาย Sisson ได้ร่วมโครงการ STAFFDEL ไปยังประเทศไทย จัดโดยเอกอัครราชทูตธานีฯ ซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาฝ่ายการเมือง

กิจกรรมในวันนี้เป็นโอกาสให้เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ และเจ้าหน้าที่รัฐสภาสหรัฐฯ ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับเป้าหมายของภารกิจของแต่ละฝ่ายและเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยผ่านอาหารไทย ซึ่งจัดเตรียมอย่างประณีตโดยเชฟของทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ

.