เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน พบผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์ศิลปะเอเชียแห่งชาติ สถาบันสมิธโซเนียน

เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๖ นายธานี แสงรัตน์ เอกอัครราชทูต กรุงวอชิงตัน ได้พบกับนาย Chase Robinson ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์ศิลปะเอเชียแห่งชาติ สถาบันสมิธโซเนียน พร้อมด้วย ดร. Emma Stein ภัณฑารักษ์ศิลปะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และนาง Ella Weiner ผู้ช่วยวิจัยด้านการต่างประเทศ เพื่อหารือเกี่ยวกับความร่วมมือที่ทั้งสองฝ่ายมีความสนใจร่วมกัน

เอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวถึงนโยบายและเป้าหมายในการทำงาน ก่อนจะเล่าถึงแผนการจัดกิจกรรมของสถานเอกอัครราชทูตฯ ในปีนี้ เพื่อฉลองโอกาสครบรอบ ๑๙๐ ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยสหรัฐฯ ซึ่งรวมถึงเทศกาลไทยในกรุงวอชิงตัน งานเลี้ยงอาหารค่ำสำหรับ Friends of Thailand จากภาคส่วนต่าง โดยเฉพาะ .. .. ของสหรัฐฯและการเสวนาวิชาการที่ครอบคลุมหลากหลายหัวข้อตลอดทั้งปี นอกจากนี้ เอกอัครราชทูตฯ กล่าวว่า จะแนะนำพิพิธภัณฑ์ในไทยให้มาหารือความเป็นไปได้ที่จะริเริ่มความร่วมมือระหว่างพิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องต่อไป อาทิ การนำเสนอมรดกทางวัฒนธรรม การจัดแสดงศิลปะร่วมสมัย และการเก็บรักษาวัตถุโบราณ เป็นต้น

ผู้อำนวยการ Robinson เล่าว่า ปีนี้เป็นปีครบรอบ ๑๐๐ ปีการก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ศิลปะเอเชียแห่งชาติ ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะแห่งแรกของสถาบันสมิธโซเนียน และมีแผนจัดกิจกรรมฉลองตั้งแต่ปลายปีที่แล้วไปจนถึงกลางปี ๒๕๖๗ โดยเปิดรับข้อเสนอการฉลองวันสำคัญของแต่ละประเทศ เพื่อดึงให้มีคนมาสนใจกิจกรรมมากขึ้น อีกทั้งยังเปิดให้สถานเอกอัครราชทูตต่าง ในกรุงวอชิงตัน สามารถมาร่วมจัดงานกับพิพิธภัณฑ์ได้ ทั้งการจัดเสวนาวิชาการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และแนวปฏิบัติที่ดี กิจกรรมการแสดงทางวัฒนธรรม อาหาร ภาพยนตร์ และสิ่งต่าง ที่ต้องการประชาสัมพันธ์

นอกจากนี้ ดร. Stein ได้พาเยี่ยมชมการจัดแสดงนิทรรศการโบราณวัตถุเครื่องปั้นดินเผาจากบ้านเชียง ประเทศไทย : Prehistoric Spirals: Earthenware from Thailand ซึ่งนำโบราณวัตถุมาจัดแสดงให้ชมอย่างใกล้ชิดและให้ความรู้จากงานวิจัยศิลปวัตถุในยุคสมัยก่อนประวัติศาสตร์ นิทรรศการเปิดให้เข้าชมทุกวัน เวลา 10:00 – 17:30 . (https://asia.si.edu/)