เอกอัครราชทูตธานีหารือความร่วมมือระหว่างไทยกับ Google

เมื่อวันที่ ๑๙ ม.ค. ๒๕๖๖ นายธานี แสงรัตน์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน เข้าพบกับนาย Karan Bhatia ตำแหน่ง Vice-President ด้าน Government Affairs and Public Policy ของ Google ในโอกาสดังกล่าว เอกอัครราชทูตธานีฯ ได้รับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของ Google ในประเทศไทย โดยเฉพาะความคืบหน้าของการสร้าง Cloud Region แห่งแรกในประเทศไทย โดยนาย Bhatia ได้แสดงความประสงค์ที่จะขยายความร่วมมือกับประเทศไทยในด้านต่าง ๆ ทั้งในเรื่องการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ การส่งเสริมธุรกิจขนาดเล็ก และความมั่นคงทางไซเบอร์ ขณะที่เอกอัครราชทูตฯ เน้นย้ำถึงความประสงค์ที่จะขยายความร่วมมือระหว่างไทยกับ Google ในเรื่องการส่งเสริมศักยภาพของ SMEs และ startup ของไทย รวมทั้งการพัฒนาธุรกิจไทยในสหรัฐฯ