สภาหอการค้าสหรัฐฯ เป็นเจ้าภาพอาหารกลางวันแก่เอกอัครราชทูตธานี แสงรัตน์

เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖ สภาหอการค้าสหรัฐฯ (U.S. Chamber of Commerce – USCC) เป็นเจ้าภาพอาหารกลางวันเพื่อต้อนรับนายธานี แสงรัตน์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่ง โดยมีนาย Charles Freeman ตำแหน่ง Senior Vice President for Asia ของ USCC พร้อมด้วยผู้แทนบริษัทชั้นนำของสหรัฐฯ จาก ๑๕ บริษัทเข้าร่วม

เอกอัครราชทูตธานีฯ ได้บรรยายสรุปพัฒนาการและทิศทางของเศรษฐกิจไทยรวมถึงการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว โดยย้ำความสำคัญของสหรัฐฯ ในฐานะคู่ค้า ผู้ลงทุนและแหล่งลงทุนที่สำคัญของไทย พร้อมทั้งเชิญชวนบริษัทสหรัฐฯ เข้ามาช่วยขับเคลื่อนในอุตสาหกรรมของไทยที่มีศักยภาพ ได้แก่ เทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาพและความอยู่ดีมีสุข โลจิสติกส์อัจฉริยะ พลังงานสะอาด และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับ BCG โดยเฉพาะในพื้นที่ EEC

ต่อข้อซักถาม เอกอัครราชทูตฯ อธิบายเกี่ยวกับกำหนดการเลือกตั้งของไทยและยืนยันเจตนารมณ์ของไทยในการสนับสนุนภาคธุรกิจ การค้าและการลงทุน ไม่ว่าใครจะมาเป็นรัฐบาล

เอกอัครราชทูตฯ ย้ำความประสงค์ที่จะร่วมมือกับบริษัทสหรัฐฯ ในการสานต่อในเรื่อง Bangkok Goals on BCG Economy ซึ่งเป็นผลงานที่สำคัญของไทยในการเป็นเจ้าภาพเอเปคและการและความประสงค์ที่จะส่งเสริม startup ของไทยให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในสหรัฐฯ