เอกอัครราชทูตธานีฯ เยี่ยมชมบริษัท Eastland Food Corporation

เมื่อวันที่ ๒๓ ม.ค. ๒๕๖๖ นายธานี แสงรัตน์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน พร้อมด้วยนางสาวจุลีพจน์ อิศรางกูร ณ อยุธยา อัครราชทูต นางสาวสุภาวดี แย้มกมล อัครราชทูต (ฝ่ายการพาณิชย์) นางกฤษณา สุขุมพานิช อัครราชทูต (ฝ่ายเกษตร) และทีมประเทศไทย ได้เดินทางไปเยี่ยมชมบริษัท Eastland Food Corporation ณ เมือง Jessup รัฐแมริแลนด์ โดยมีนาย Oscar Mekhaya ประธานบริษัทให้การต้อนรับ

นาย Mekhaya ได้บรรยายสรุปเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งเน้นการนำเข้าผลิตภัณฑ์อาหารจากประเทศไทยมายังสหรัฐฯ โดยเอกอัครราชทูตธานีฯ ได้แสดงความพร้อมที่จะสนับสนุนการดำเนินกิจการของบริษัทฯ ในสหรัฐฯ พร้อมทั้งเชิญชวนบริษัทฯ เข้าร่วมในกิจกรรมของสถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อฉลองในโอกาสครบรอบ ๑๙๐ ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-สหรัฐฯ ในปีนี้ ซึ่งทาง นาย Mekhaya ยินดีให้การสนับสนุน

นาย Mekhaya แนะนำให้ผู้ผลิตและผู้ส่งออกไทยศึกษาและปฏิบัติตามกฎระเบียบของสหรัฐฯ ซึ่งให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับความปลอดภัยของอาหารสำหรับผู้บริโภคและการตรวจสอบย้อนกลับ (traceability) ของผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตฯ และสำนักงานทีมประเทศไทยที่เกี่ยวข้องจะพิจารณาแนวทางและกิจกรรมที่จะช่วยส่งเสริมขีดความสามารถของผู้ผลิตและผู้ส่งออกไทยต่อไป

Eastland Food Corporation ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. ๑๙๘๑ โดยเป็นผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์อาหารจากประเทศแถบเอเชีย เช่น ไทย เวียดนาม เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น มาเลเซีย และอินโดนีเซีย ปัจจุบันมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่รัฐแมริแลนด์ และมีสำนักงานสาขาอีก ๔ แห่งในสหรัฐฯ ได้แก่ แคลิฟอร์เนีย ฟลอริดา เซาท์แคโรไลนา และอิลลินอยส์