ประกาศ: รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งผู้ช่วยดำเนินการด้านการเมือง การทูต และเศรษฐกิจการเมือง

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน
ที่ ๔/๒๕๖๖

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งผู้ช่วยดำเนินการด้านการเมือง
การทูต และเศรษฐกิจการเมือง (PDF.file)

[ อ่านภาษาอังกฤษ ]