เอกอัครราชทูตธานี แสงรัตน์ และนายจุมพล พันธุ์สัมฤทธิ์ รองอัยการสูงสุด เข้าพบรองผู้ช่วยอัยการสูงสุดของสหรัฐฯ


เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๖ นายธานี แสงรัตน์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน และนายจุมพล พันธุ์สัมฤทธิ์ รองอัยการสูงสุด พร้อมคณะเข้าพบหารือกับนาย Bruce Swartz รองผู้ช่วยอัยการสูงสุดของสหรัฐฯ ที่กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ในโอกาสที่คณะผู้แทนจากสำนักงานอัยการสูงสุดเข้าร่วมโครงการ Research Visit on Asset Recovery Management ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๗ มกราคม ๒๕๖๖ ตามคำเชิญของรัฐบาลสหรัฐฯ

ทั้งสองฝ่ายหารือเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างไทย-สหรัฐฯ ในมิติต่าง ๆ เช่น การส่งผู้ร้ายข้ามแดน การยึดทรัพย์ รวมทั้งแผนการฉลองครบรอบ ๔๐ ปีสนธิสัญญาว่าด้วยความช่วยเหลือซึ่งกันและกันทางอาญา โดยฝ่ายสหรัฐฯ ได้ขอบคุณฝ่ายไทยที่ให้ความร่วมมือด้านต่าง ๆ กับกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ด้วยดีเสมอมา และฝ่ายไทยได้ย้ำถึงความสำคัญของความเป็นหุ้นส่วนที่เชื่อถือได้ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญของสร้างความร่วมมือที่ใกล้ชิดระหว่างกัน