เอกอัครราชทูตฯ เยี่ยมชมธุรกิจร้านอาหารของผู้นำชุมชนไทยในรัฐเวอร์จิเนีย

เมื่อ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๖ เอกอัครราชทูต ธานี แสงรัตน์ ภริยา และเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ไปเยี่ยมชมธุรกิจร้านอาหาร Edy’s Chicken & Steak Restaurant ที่รัฐเวอร์จิเนีย ของคุณสยมพร สีวะรา ประธานสมาคมชาวเหนือกรุงวอชิงตัน และกรรมการวัดธรรมประทีป โดยมีคุณประทุม ลินเบิร์ก กรรมการวัดญาณรังษี และคุณอุทิศ เภกะนันท์ กรรมการสมาคมไทยชาวใต้กรุงวอชิงตัน ร่วมด้วย

ร้านอาหารนี้เปิดมากว่า ๓๒ ปี สาขานี้เป็นสาขาที่ประสบความสำเร็จมากที่สุด มีลูกค้าเฉลี่ยต่อสัปดาห์มากที่สุด และเป็นสาขาเดียวที่ยังเปิดอยู่ ความสำเร็จของคุณสยมพรฯ ไม่ได้จำกัดอยู่แค่เพียงสูตรหมักไก่แบบเปรูที่ไม่มีใครลอกเลียนแบบได้เท่านั้น แต่ยังเป็นความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และความตั้งใจจะช่วยเหลือสังคมอยู่เสมอ ที่ทำให้ “ป้าอี๊ด” เป็นที่รักของทุกคน

เอกอัครราชทูตฯ ขอบคุณที่ผู้แทนชุมชนไทยทั้ง ๓ ท่านสละเวลามาพบปะพูดคุยกันและเชิญชวนมารับประทานไก่ย่างและอาหารเปรูที่ร้านอร่อย อีกทั้งได้เล่าถึงแผนการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของสถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อฉลองโอกาสครบรอบ ๑๙๐ ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-สหรัฐฯ ในปีนี้ โดยเฉพาะเทศกาลไทยในกรุงวอชิงตัน ที่จะเน้นอาหารไทย ผลไม้ไทย มวยไทย ผ้าไทย และนวดไทย โดยจะจัดบริเวณใกล้ National Mall ช่วงสุดสัปดาห์ฤดูร้อนกลางปี โดยได้เชิญชวนคุณสยมพรฯ คุณประทุมฯ และคุณอุทิศฯ มาจัดกิจกรรมร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตฯ เนื่องจากชุมชนไทยในพื้นที่มีทั้งเครือข่ายที่กว้างขวาง ทราบว่าคนในพื้นที่จะสนใจกิจกรรมในรูปแบบไหน และมีประสบการณ์การจัดงานต่าง ๆ มาอย่างยาวนาน

.