เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตันพบนักธุรกิจไทยด้านการรีไซเคิลขยะโลหะ

เมื่อ ๒๖ ม.ค. ๖๖ คุณสัมฤทธิ์ เดชเดชานุกุล และคุณกรองทิพย์ โสมาลา ผู้บริหาร Wongpanit (WPN) Recycling Company เข้าพบเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน เพื่อแนะนำธุรกิจของบริษัทในเมืองบัลติมอร์ รัฐแมรีแลนด์ ซึ่งเน้นการคัดแยกขยะจากชุมชน ธุรกิจ และโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อส่งต่อให้โรงงานรีไซเคิล โดยเฉพาะขยะโลหะ เช่น ทองแดง ทองเหลือง อะลูมิเนียม และเหล็ก เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียนและความยั่งยืน นับเป็นการสร้างรายได้ไปพร้อมกับสนับสนุนการสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า

นอกจากนี้คุณสัมฤทธิ์ยังมีโครงการจะจัดการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการแยกขยะสำหรับบุคคลที่สนใจ ซึ่งจะร่วมมือกับสถานเอกอัครราชทูตต่อไป

ติดตามบทสัมภาษณ์เส้นทางธุรกิจของคุณสัมฤทธิ์และคุณกรองทิพย์แบบเต็ม ๆ ได้ที่ www.thaibicusa.com ในเดือนกุมภาพันธ์