สถานเอกอัครราชทูตฯ เยือนชั้นเรียนโรงเรียนอุปถัมภ์ครั้งที่ 2 ภายใต้โครงการ Embassy Adoption Program


เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๖ นางสาวนภามาศ ปัญญาตรง ที่ปรึกษา ได้นำทีมฝ่ายวัฒนธรรมของสถานเอกอัครราชทูตฯ ไปพบชั้นเรียนประถมศึกษาปีที่ 5 ของโรงเรียน Brightwood Elementary School ในกรุงวอชิงตัน เป็นครั้งที่ 2 ภายใต้โครงการสถานเอกอัครราชทูตอุปถัมภ์ชั้นเรียน (Embassy Adoption Program หรือ EAP)

กิจกรรมหลักของการเยือนครั้งนี้เป็นการแนะนำกีฬามวยไทย ซึ่งเป็นหนึ่งในกีฬาที่มีชื่อเสียงของไทยและถือเป็นการออกกำลังกายที่ได้รับความนิยมในสหรัฐฯ นักเรียนรับฟังเรื่องราวเกี่ยวกับมวยไทยอย่างกระตือรือร้น โดยเฉพาะการพัฒนาจากศิลปะการต่อสู้เป็นการออกกำลังกายที่ได้รับความนิยมทั่วโลก ผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้อธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปิดสอนมวยไทยตามสถานที่ออกกำลังกายในหลายประเทศซึ่งเข้าถึงง่ายและปลอดภัยสำหรับคนทุกเพศทุกวัย

หลังจากนั้น นายเกรียงศิษฐ์ บุตรบำรุง ครูสอนมวยไทยแบบออกกำลังกาย ได้นำทุกคนในชั้นเรียนไปยังพื้นที่โล่งในโรงอาหารเพื่อสอนท่ามวยไทยพื้นฐาน นักเรียนและครูประจำชั้นเรียนได้ร่วมกันฝึกมวยไทยเพื่อการออกกำลังกายอย่างสนุกสนาน ก่อนที่ทุกคนจะกลับไปยังชั้นเรียนเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับมวยไทย และจบการเยือนชั้นเรียนครั้งนี้ด้วยการแจกขนม (ทองม้วนและเยลลี) และเครื่องดื่ม (น้ำวุ้นมะพร้าว) จากประเทศไทย

สถานเอกอัครราชทูตฯ จะพบกับชั้นเรียนอุปถัมภ์ครั้งต่อไปในเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ ทั้งนี้ โครงการ EAP มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนโรงเรียนรัฐบาลในกรุงวอชิงตันได้เปิดโลกทัศน์เกี่ยวกับประเทศอื่นผ่านการจัดกิจกรรมร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตของประเทศต่าง ๆ ในกรุงวอชิงตัน โดยมีการวางแผนกิจกรรมร่วมกับชั้นเรียนอุปถัมภ์ 4 ครั้งตลอดแต่ละปีการศึกษา เพื่อส่งเสริมองค์ความรู้และประสบการณ์ต่าง ๆ ให้แก่นักเรียน