ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและรายชื่อสำรอง ตำแหน่งผู้ช่วยดำเนินการด้านการเมือง การทูต และเศรษฐกิจการเมือง

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน
ที่  ๖/ ๒๕๖๖
เรื่อง  รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและรายชื่อสำรอง
ตำแหน่งผู้ช่วยดำเนินการด้านการเมือง การทูต และเศรษฐกิจการเมือง

อ่านประกาศ (PDF file)

[ English ]