เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตันพบหารือ Acting Assistant Secretary of Bureau of Democracy, Human Rights and Labor กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ


เมื่อ ๓๐ ม.ค. ๒๕๖๖ นายธานี แสงรัตน์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตันพบกับ Erin Barclay, Acting Assistant Secretary of Bureau of Democracy, Human Rights and Labor (DRL) กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ เพื่อหารือความร่วมมือด้านประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชน โดยในโอกาสนี้ Acting AS Barclay ยังได้กล่าวชื่นชมความก้าวหน้าและบทบาทนำของไทยในด้านการส่งเสริมสิทธิของผู้มีความหลากหลายทางเพศ