เอกอัครราชทูตธานีฯ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารด้านโทรคมนาคมจากประเทศไทย

เมื่อวันที่ ๓๐ ม.ค. ๒๕๖๖ นายธานี แสงรัตน์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ให้การต้อนรับศาสตราจารย์คลินิก นพ.สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) พร้อมด้วยกรรมการ กสทช. และผู้บริหารจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และภาคธุรกิจด้านโทรคมนาคมชั้นนำของไทย ซึ่งเดินทางเยือนสหรัฐฯ เพื่อศึกษาดูงานเกี่ยวกับนโยบายตลอดจนแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศของการให้บริการคลื่นความถี่ 5G ในสหรัฐฯ จัดขึ้นโดยหน่วยงาน U.S. Trade and Development Agency (USTDA) ของสหรัฐฯ

นายสิทธิศักดิ์ อภิชาตธนพัฒน์ รองผู้จัดการภูมิภาคเอเชียของ USTDA ได้ให้การบรรยายสรุปเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่าง USTDA กับหน่วยงานต่าง ๆ ของไทยในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ยั่งยืนของไทย เช่น การพัฒนาระบบนิเวศน์ของรถยนต์ไฟฟ้าและเทคโนโลยีการรีไซเคิลพลาสติก การส่งเสริมไทยไปสู่การเป็นศูนย์กลางของการแพทย์ภายในภูมิภาค และการสนับสนุนโมเดลเศรษฐกิจ BCG ซึ่งเอกอัครราชทูตธานีฯ ได้แสดงความพร้อมที่จะทำงานอย่างใกล้ชิดกับ USTDA เพื่อผลักดันความร่วมมือในสาขาดังกล่าวให้ไปสู่ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมเพื่อยกระดับศักยภาพด้านเศรษฐกิจของไทยต่อไป

ในโอกาสดังกล่าว เอกอัครราชทูตธานีฯ ยังได้เป็นเจ้าภาพอาหารค่ำแก่คณะผู้แทนจากประเทศไทยที่ทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ อีกด้วย